Záložky

bod

Hra Point

bod (Point):

Upozorní na čiernou dierou na konci úrovne, bez toho aby ste sa dotkli steny alebo iné prekážky.
" "