Záložky

2020 Blocks

Hra 2020 Blocks

2020 Blocks (2020 Blocks):

V hre bloky v roku 2020 budeme riešiť zaujímavé puzzle. Pred nami sa dočkáme spravodlivej hospodárskej súťaže, rozdelené do štvorcov. Priamo na objektov dôjde panel. Všetky z nich bude mať iný geometrický tvar. Musíte vziať jednu položku z panelu a pretiahnite je na hracej ploche. Na to musíte dať tieto položky tak, aby položky spoločne tvoria jeden riadok. Potom táto linka bude horieť a získať body pre túto akciu. Ak zadáte určitý počet potom idete do ďalšej úrovne. Ten bude oveľa ťažšie, a bude existovať lehota, v ktorej budete potrebovať, aby bola dodržaná
" "