Záložky

Svetové vojny

Hra Dice wars HTML5

Svetové vojny (Dice wars HTML5):

Chceli ste sa niekedy stať vládcom sveta a zachytiť celú našu planétu? Dnes v hre Kocky vojny budete mať takú šancu. Pred zobrazením na obrazovke uvidíte mapu rozdelenú na oblasti, ktoré budú mať určitú farbu a symboly. Pre skupinu území rovnakej farby budú zodpovedať ikony, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti panelu. Výberom jedného z nich určíte územie, pre ktoré začnete bitku. Stane sa to pomocou kociek s vytlačenými číslami. Vy a váš súper hodíte kocky a uvidíte, ako sa na ne vzťahujú čísla. Čí kombinácia v súčte dá väčší počet a zabaví daného územia. Bitka pokračuje dovtedy, kým sa celá mapa nestane vaším alebo súperom.
" "