Záložky

Dobrodružstvo Johna Lee

Hra John Does Adventure

Dobrodružstvo Johna Lee (John Does Adventure):

Vozík John Lee šiel nechce ho počúvať. Naliehavú potrebu pomôcť mu vyrovnať sa s zlej ženy vozíka a zhromažďovať všetky drahokamy v úrovni. Ak to chcete urobiť, musíte hrať hru Johna Adventure Lee. Veľa šťastia vám! Ovládanie hry:
Presun kľúče vozíka šípkami zhromažďovať všetky drahokamy.
" "