Záložky

katalyzátor 2

Hra FastKat 2

katalyzátor 2 (FastKat 2):

Mnoho pilotov pri štúdiu na Flight Academy sú testované na rôznych letových simulátorov. V nich sa učí reagovať na rôzne ťažkých situáciách a zdokonaľovať zručnosti pilotov. V súčasnej dobe je hra FastKat 2, chceme ponúknuť sami vyskúšať si toto simulátore. Tu je otvorený priestor, v ktorom paleta float balvany. Tiež uvidíte bojovník, ktorý letí ste sa s nimi stretnúť. Vašou úlohou je, aby pozorne pozerať na obrazovku, a ak je to potrebné robiť rôzne manévre sa vzdialiť zo zrážky s týmito kameňmi. Ak ste stále beží do nich loď exploduje a vám nepodarí misiu.
" "