Záložky

značka

Hra Ball

značka (Ball):

Zbierajte zelené guľôčky. V kolízii s červeným výbuchu dôjde, ale žlté gule spomaliť, pohyb červené. Pomocou klávesov so šípkami.
" "