Záložky

Hasič Sam: Boj oheň

Hra Fire fight

Hasič Sam: Boj oheň (Fire fight):

Požiare sú strašnou katastrofou, ktorá môže zabíjať životy, zničiť budovy, majetok. Často požiare začínajú v lese cez chybu alebo nedbalosť nedbanlivých turistov. Je potrebné rýchlo vyhnúť počiatočnému požiaru, aby sa zabránilo šíreniu požiaru na veľké plochy. V hre Požiarny boj pomôžete odvážnemu hasičovi Samovi bojovať s ohňom. Nasmerujte silný prúd vody z hadice na každé vznikajúce ohnisko. Rýchlo reagujte na výskyt plameňa a naplňte vodou, až kým plameň úplne zhasne, a s dymom sa objaví bod, ktorý ste získali. Práca hasiča zahŕňa riziko, ale budete potrebovať len zručnosť a rýchlu reakciu.
" "