Záložky

zneškodniť bombu

Hra Bomb Defusal

zneškodniť bombu (Bomb Defusal):

20 minút nájsť a zneškodniť bombu. A k tomu, že musíme nájsť dobre ukryté predmety a používať ich.
" "