Záložky

Choď recyklovať

Hra Go Recycle

Choď recyklovať (Go Recycle):

Vaším cieľom je zhromaždiť všetky odpadky a hodiť ju do príslušného kontajnera.
" "