Záložky

Vlny bežia

Hra Wave Run

Vlny bežia (Wave Run):

Vo vzrušujúcej novej hre Wave Run pôjdete do trojrozmerného sveta. Vaša postava je malý trojuholník, ktorý dnes ide na cestu. Váš hrdina bude musieť prekonať určitú vzdialenosť. Uvidíte pred sebou priestor, po ktorom sa bude pohybovať. Na rôznych miestach bude váš hrdina čakať na rôzne druhy pohyblivých mechanických pascí. Svojho hrdinu budete ovládať pomocou ovládacích klávesov. Budete sa musieť uistiť, že trojuholník nespadne do pascí, a zabrániť kolíziám s rôznymi druhmi prekážok, ktoré mu vzniknú v ceste. Po prechode do konečného bodu na trase získate body a prejdete na ďalšiu úroveň hry.
" "