Záložky

Otvory v stene

Hra Wall Holes

Otvory v stene (Wall Holes):

V spoločnosti sú vždy jednotlivci, ktorí nechcú dodržiavať všeobecné pravidlá. Aktívne protestujú alebo len stávajú stranou, rovnako ako naša postava v hre Walls. Toto je normálna kocka a budete mať náročnú úlohu - skrotiť ju. On je neustále oddelený od iných postáv, čo veľmi komplikuje ich život. V tomto prípade je úlohou prechádzať objekty cez otvory v stene. Musíte presunúť neposlušnú postavu doľava alebo doprava pomocou tlačidiel so šípkami tak, aby objekt mohol bezpečne prejsť cez vyrezané dvere. Konfigurácia dverových otvorov sa bude meniť neustále a budete musieť rýchlo reagovať na zmeny a podľa nich presunúť kocku.
" "