Záložky

Dať na nete o 3

Hra Power The Grid 3

Dať na nete o 3 (Power The Grid 3):

Elektrická energia - vďaka tomu máme vždy domom svetla a takmer všetky spotrebiče môžu byť prevádzkované. Elektrina vyrobená špeciálne sily. V súčasnej dobe je hra Power Grid 3 chceme naznačiť, že sa pokúsite riadiť jeden z nich. Pred vami na obrazovke bude umiestnený na brehu rieky vodné elektrárne. Z jej go drôt, skrz ktorý preteká prúd v meste. Na ľavej strane uvidíte dve váhy. Červenej a zelenej preťaženia je normálne pracovné stanice. Musíte sa držať v rovnováhe. Pre toto právo byť usporiadané kruhy, ktorý môže zmeniť farbu. Kliknutím na ne, môžete pridávať alebo odoberať napájania. ich rokovania a pokúsiť sa udržať rovnováhu správne počítať.
" "