Záložky

Tkhe Lost Breed

Hra The Lost Bride

Tkhe Lost Breed (The Lost Bride):

Ženích ide do určeného umiestnenia, kým tlačidlo myši. Vezmite nevestu (a pred tým - krúžky a kvety, ak sú na obrazovke) a priviesť ju späť do kostola, snažil sa pošpiniť svadobné šaty!
" "