Záložky

odniesť bloky

Hra Delete the blocks

odniesť bloky (Delete the blocks):

V hre, jazde na mobilnú platformu, budete musieť zbierať lopty všetky farebné objekty. Počet veľkých pravouhlých objektov. Na ľavej strane bude uvedené, koľko bodov ste získali v priebehu celého hru. Ak ste chytiť bonusové boxy, bude hra jednoduchšia.
" "