Záložky

Beh Horace, Run!

Hra Run Horace Run

Beh Horace, Run! (Run Horace Run):

Žirafa Horace vybehol z nôh v hre Run Horace Run, ale je to veľmi ťažké, pretože cesta je toľko zmätkov: že levy sa rozhodol spať, potom opice voľne visia zo stromov, rovnako ako zväzky banánov. Lions musieť skákať cez, ale nedotýkať sa opice sadnúť. Ovládanie hry:
Jump - šípka hore. Sadni - šípka dole.
" "