Záložky

3 riadky

Hra 3 link

3 riadky (3 link):

V novej vzrušujúcej hre 3 odkaz vám chceme predstaviť novú hádanku. Pred vami na obrazovke bude hracie pole rozdelené do buniek. Niektoré z nich budú obsahovať objekty určitej farby a geometrického tvaru. Budete musieť všetko starostlivo preskúmať a nájsť úplne identické tri objekty. Potom budete musieť každý z nich vybrať kliknutím myši. Potom sa spoja s linkou a s tlieskaním zmiznú z obrazovky. Za to vám budú pridelené body a budete pokračovať v čistení poľa predmetov. Vašou úlohou na čas určený na túto úlohu je vyčistiť celé pole objektov.
" "