Záložky

11x11 blocks

Hra 11x11 blocks

11x11 blocks (11x11 blocks):

Farebné bloky sa rozhodli rozšíriť pole a pridať jednu škatuľku na dĺžku a šírku, takže sa v hre objavili bloky 11x11, ktoré vám predstavujeme. Úlohy hráča sa nezmenili: musíte nastaviť maximálny počet kusov z blokov na poli. Prvky sa zobrazujú v dolnej časti obrazovky v skupinách po troch. Aj keď ich nepoužívate, nevzniknú nové. Ak chcete vyčistiť miesto, vyplňte riadky alebo stĺpce bez medzier. Nenechajte bloky vyhrať, vždy ponechajte maximálny voľný priestor tak, aby mohol padnúť akýkoľvek tvar. Hra sa skončí, keď nemôžete inštalovať iný objekt.
" "