Záložky

Tvar vody

Hra Shape of Water

Tvar vody (Shape of Water):

Všetci konzumujeme každý deň niekoľko litrov vody. Každý dom má prívod vody, cez ktorý k nám prúdi. Dnes vás chceme v hre Tvar vody pozvať na plnenie rôznych nádob vodou. Pred vami na obrazovke bude hracie pole, v ktorého hornej časti bude vodovodný kohútik. Pod ním uvidíte nádobu, ktorú je potrebné naplniť. Medzi kohútikom a nádobou môžu byť umiestnené určité predmety rôznych tvarov. Ak chcete zapnúť vodu, budete musieť otvoriť kohútik. Vyleje a naplní nádobu. Akonáhle voda dosiahne určitú hladinu, zatvorte kohútik. Pamätajte, že nesmiete minúť ani kvapku vody. Ak sa tak stane, dokončenie úrovne sa bude považovať za zlyhanie.
" "