Záložky

Chrám opatrovníkov

Hra Temple of The Guardians

Chrám opatrovníkov (Temple of The Guardians):

Máj dodnes ticho žil v lese, zbieral bylinky a pripravoval lektvary. Dedinčania z okolitých dedín prišli k nemu na liečivé tinktúry, ale čarodejník žil ako pustovník a sám nechodil za les. Kráľ sa dozvedel o čarodejníkovi a rozhodol sa ho vyhnúť, veľmi sa mu nepáčil každý, kto je spojený s mágiou. Poslal oddelenie stráží, aby chytil mága, ale vopred vedel o svojom prístupe a už zbieral veci. Je potrebné zhromaždiť všetky potrebné a cenné veci v Chráme Strážcov, aby ich kráľovskí vojaci nevyplivili. Cesta spočíva v chráme poručníka, kde starý človek nájde prístrešie a ochranu.
" "