Záložky

Puzzle 4096

Hra 4096

Puzzle 4096 (4096):

Ak máte radi digitálne hádanky v štýle 2048, hra 4096 sa bude musieť tiež páčiť. Pravidlá sú rovnaké, to znamená, že musíte spojiť dvojice rovnakých čísel, až kým nedostanete sumu, ktorá je názvom hry. Ak chcete dosiahnuť výsledky a nemali by ste sa mýliť, snažte sa nepresmerovať priestor digitálnymi blokmi. Musíte mať vždy pole pre manévrovanie, inak hra skončí a výsledok zostane nedosiahnuteľný. Posuňte štvorčeky pomocou šípok alebo dotykom na obrazovku, ak sa dotknete ovládacieho prvku.
" "