Záložky

Skákacia lopta

Hra Bouncing Balls

Skákacia lopta (Bouncing Balls):

Dnes v hre Bouncing Balls môžete ukázať všetkým ich presnosť a logické myslenie. Než uvidíte ihrisko rozdelené na dve časti. Zhora uvidíte štvorce s číslami v nich a zlatými hviezdami. Pod deliacou čiarou bude guľa. Kliknutím naň uvidíte riadok, pomocou ktorého môžete vypočítať trajektóriu lopty. Keď budete pripravený strieľať ich po štvorcoch a keď ich zasiahnete, zničí ich. Čísla na štvorci uvádzajú počet zobrazení v ňom. Ak narazíte na hviezdu, vyhráte lopty. To znamená, že počet položiek, ktoré môžete natočiť, sa zvýši.
" "