Záložky

Život vo vzduchu

Hra Life in the Air

Život vo vzduchu (Life in the Air):

Letectvo sa rýchlo rozvíja, niekoľko desiatok rokov bolo ťažké si predstaviť, že môžete pohodlne lietať. So súčasným rýchlym životným štýlom je potrebná rýchla doprava a lietadlo spĺňa tieto požiadavky. Predpokladá sa, že ide o najbezpečnejší spôsob dopravy. Hrdina hry Život vo vzduchu - Don pracuje ako pilot a je v správnej rade majiteľov medzinárodného letiska. Má záujem udržať spokojnosť cestujúcich so službou a neustále sa vracať k využívaniu služieb. Často sa stáva, že ľudia zabúdajú alebo strácajú svoje veci, v takýchto prípadoch sa zamestnanci letiska dostanú na záchranu pri hľadaní stratených a Don neostane stranou. Môžete tiež pomôcť hrdinovi pri hľadaní objektov.
" "