Záložky

Otrasy na ranči

Hra Ranch Rush

Otrasy na ranči (Ranch Rush):

Máte tri akrov pôdy a veľa príležitostí. Začnú vybaviť ranč, meniť to na prosperujúcu vyspelou ekonomikou. Zasadiť rôzne kultúry, úrody a patrí do skladu, sledovať objednávky od zákazníkov. Nainštalujte spracovateľský závod na výrobu konzerv, rôzne dobroty. Kúpiť v spoločenských zvierat a zvieratá, veľké i malé dobytok, dostať mlieko, vlna a vajcia. Staňte sa najlepším farmár v susedstve.
" "