Záložky

súčet

Hra Numberz

súčet (Numberz):

Hra Numberz dosiahnuť to, čo by bolo použitie správne odpovede, rovina hry dostal bielu farbu. Musíte dať dohromady celkom desať číslic, odsťahovať sa jeho ramena. To možno vykonať buď vodorovne alebo zvisle, takže si môžete dať pár čísel. Keď sa farba zmení, potom prejsť na ďalšiu úroveň.
" "