Záložky

Desivý šepot

Hra Scary Whispers

Desivý šepot (Scary Whispers):

Každá práca musí byť vykonaná v dobrej viere a s plnou zodpovednosťou. Ale na jedného počas nedbanlivosti nebudú mať žiadne zvláštne následky, zatiaľ čo na iných môže spôsobiť tragédiu. Medzi najdôležitejšie profesie patrí práca detektíva. Ak sa páchateľovi podarí uniknúť trestu, môže opäť niekomu vziať život, a to je vážne. Detektívi preto musia byť pri zhromažďovaní faktov a dôkazov, ktoré zabránia darebákovi v úniku zaslúženého trestu, veľmi opatrní. Detektív Sandra so svojimi pomocníkmi Emily a Markom hľadajú nezvestné dievča Alice. Už majú podozrivého, ale je veľmi chytrý a prefíkaný. Potrebujeme silné dôkazy a môžete ich nájsť v Scary Whispers.
" "