Záložky

Domino

Hra Domino

Domino (Domino):

Vo vzrušujúcej novej hre Domino si môžete vyskúšať svoju pozornosť a rýchlosť reakcie. Urobíte to pomocou domina. Pred vami na obrazovke uvidíte hracie pole, na ktorom bude viditeľná dlaždica domino. Cieľová čiara bude v určitej vzdialenosti od nej. Budeš jej musieť doniesť svoje koleno. Na hracej ploche budú rôzne druhy prekážok. Na signál sa vaša kosť začne hýbať. Pomocou ovládacích klávesov sa budete musieť uistiť, že vaša kosť obchádza všetky prekážky a vyhýba sa kolíziám s nimi. Hneď ako dorazí do cieľa, budú vám pridelené body a budete postupovať do ďalšej úrovne hry.
" "