Záložky

Farma na predaj

Hra A Farm for Sale

Farma na predaj (A Farm for Sale):

Po zdedení farmy sa ich noví majitelia Tom a Lorna rozhodli predať, pretože boli vždy mestskými obyvateľmi a nerozumeli riadeniu farmy. Ak chcete získať maximálnu sumu z predaja, pár sa rozhodol navštíviť farmu a dať ju do poriadku, odstránením prebytočného odpadu tak, aby to nezničilo celkový obraz. Navyše v dome môžu byť veci, ktoré chcú postavy chovať pre seba. Musíme sa ponáhľať, čoskoro prichádzajú prví potenciálni kupujúci, aby preverili budúci majetok. Nastavte časovač a spustite vyhľadávanie, ak potrebujete rady, sú na hornom paneli na stránke Farm na predaj.
" "