Záložky

Denné nonogramy

Hra Daily Nonograms

Denné nonogramy (Daily Nonograms):

Odporúčame vám rozptýliť a vyriešiť hru hádaniek v hre Daily Nonograms. Jedná sa o klasické japonské krížovky a tí, ktorí o nich vedia, nepoznajú pravidlá. Ak ste sa prvýkrát rozhodli praktizovať v logike, riešenie krížovky, budeme vám pripomínať pravidlá. Vľavo a vpravo uvidíte čísla, ktoré označujú počet namaľovaných buniek v odtoku a stĺpci. Medzi skupinou štvorcov musí byť aspoň jedna voľná bunka. S cieľom uľahčiť rozhodnutie, preškrtnite oblasti, v ktorých by nemali byť presne štvorce, dvakrát kliknite na pole. Veľkosť plochy sa dá vybrať podľa vlastného uváženia z troch možností.
" "