Záložky

Staré auto v Sofii

Hra Old Car In Sofia

Staré auto v Sofii (Old Car In Sofia):

Na starej ulici v Sofii zastavilo rovnako staré auto a zapadalo do pozemku, aby ho fotograf nemohol obísť. Vzal farebný záber a my vám ho ponúkame ako skladačku. V hornej časti obrazovky môžete vybrať počet fragmentov a obraz sa rozpadne. Kusy znova pripojte, kým fotografiu neobnovíte. Fragmenty môžete v prípade potreby presunúť a namiesto pozadia zahrnúť slabý obrázok, aby bolo jednoduchšie zostaviť hádanku. Najzaujímavejšie je však to, že do hry môžete nahrať akýkoľvek obrázok a dokonca aj svoju fotografiu. Rozstriháme ho na počet fragmentov, ktoré nastavíte, a zmeníme ho na puzzle.
" "