Záložky

Svetový detektor

Hra Word Detector

Svetový detektor (Word Detector):

Keď sme boli malí, všetci sme šli do školy, kde vyučovali rôzne vedy. V prvých lekciách sme sa dozvedeli písmená abecedy a zložili z písmen rôzne slová. Dnes v hre Word Detector vás chceme pozvať na osvieženie vašich vedomostí a zručností v tejto veci. Skôr ako sa na obrazovke zobrazia bunky. Označujú počet písmen, z ktorých bude slovo pozostávať. Vpravo na poli budú na nich vytlačené písmená. Budete musieť z nich vytvoriť slová. Ak to chcete urobiť, jednoducho ich spojte s čiarou medzi nimi. Ak ste správne uhádli slovo, dostanete body pre tieto akcie.
" "