Záložky

Rodinná dráma

Hra Family Drama

Rodinná dráma (Family Drama):

V každej rodinnej dráme sa vyskytuje život a nemôže to uniknúť. V rodine Heather sa to stalo pred niekoľkými rokmi: dievča stratila svoju sestru. Stalo sa to úplne neočakávane bez zjavného dôvodu. Celá dedina sa pripojila k vyhľadávaniu, polícia vykonala dlhé vyšetrovanie, ale záležitosť sa nehýbala. Hľadanie bolo ukončené, ale hrdinka mala stále pocit, že jej sestra žije a chcela sa nájsť. Nedávno ho Heather nazval anonymom a povedal, že v susednej obci vidí chýbajúce. Hrdinka sa presunie na určené miesto a požiada vás, aby ste jej pomohli pri hľadaní rodinnej drámy.
" "