Záložky

Portréty za 90 sekúnd

Hra 90 Seconds Portraits

Portréty za 90 sekúnd (90 Seconds Portraits ):

Pre najmenších z našich hráčov chceme predstaviť hru 90 sekúnd portréty. V tom môže každé dieťa rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a kresliť trochu. Význam hry je dosť jednoduchý. Počas deväťdesiatich sekúnd budete musieť nakresliť určitý obrázok pomocou štetcov a farieb. Predtým, než sa na obrazovke objavíte, bude vidieť napríklad kôň. Na pravej strane sa zobrazí prázdny list papiera. Keď presuniete prst po obrazovke vášho zariadenia, môžete sa pokúsiť nakresliť tento obrázok. Po dokončení času úlohy môžete obrázok uložiť do zariadenia.
" "