Záložky

Staré divadlo

Hra Old Theatre House

Staré divadlo (Old Theatre House):

Sen sa splnil a dokázali ste si kúpiť celé divadlo. Nechajte krajinu zastaralé, sedadlá pre divákov sa majú nahradiť, omietka sa na niektorých miestach vysype, ale je dôležité, aby tam bola budova a perspektíva jej opravy je k dispozícii. Máte veľké plány na toto miesto, chcete to urobiť populárne, bez toho, aby ste stratili históriu starého divadla a prinášali nový, moderný. Najskôr je potrebné preskúmať, čo zostalo. Je možné, že niektoré rekvizity, kostýmy a dokonca aj niektoré scenérie môžu byť ešte použité v budúcnosti. Prejdite cez všetky izby: hala, zákulisia, miestnosti na make-up, chodby. Určite niečo užitočné nájdete v Starom divadle.
" "