Záložky

Tom hovorí s chirurgom

Hra Talking Tom Surgeon

Tom hovorí s chirurgom (Talking Tom Surgeon):

Talking Tom sa rozhodol ísť do nemocnice, pretože sa cítil dobre. Nechápal príčinu svojej slabosti, ale bol si jasne vedomý toho, že v jeho črevách postupovala najväčšia bolesť. Keď prišiel k lekárovi, odkázal ho na lekára. Ukázalo sa, že Tom mal vred a bolo treba ho urýchlene liečiť. Chirurg vás požiadal, aby ste sa stali jeho asistentom a robili, čo žiada počas operácie.
" "