Záložky

Problémy s démonmi

Hra The Trouble With Demons

Problémy s démonmi (The Trouble With Demons):

V ďalekej budúcnosti sa na našej planéte objavili portály vedúce do paralelného sveta. Z nich sa vynorila armáda démonov, ktorá sa postupne začala zmocňovať dedín a miest. V hre The Trouble With Demons ako súčasť skupiny vojakov pôjdete s nimi do vojny. Na obrazovke sa pred vami objaví určitá oblasť, na ktorej sa bude nachádzať vaša postava. Bude potrebné, aby sa váš hrdina posunul vpred a starostlivo sa rozhliadol. Hneď ako zbadáte jedného z démonov, namierte na neho zbraň a po tom, čo sa vám zachytí v očiach, zložte oheň. Presným zostreľovaním démonov ich zničíte a získate za ne body.
" "