Záložky

space manager

Hra Space Controller

space manager (Space Controller):

Riadiacich letovej prevádzky, veľmi tvrdo pracovať, je to veľmi veľká zodpovednosť, aby viedol misiu. Ale ešte tvrdá práca je spojená s kozmických objektov, čo je v prípade potreby trasu, ktorá je problematické robiť, sedieť v uzavretom priestore v uzavretom priestore stanice. K dispozícii je celá galaxia a prúdové rakety nie toľko ako lietadlá. Snažte sa, aby vesmírne rakety nikdy narazil sebe, inak sa nedá vyhnúť galaktickú tragédie.
" "