Game Nahnevaní vtáci rakety - 2 on-line

Angry rocket birds - 2

.

Angry Birds sa s vami znova, teraz práporce rozhodla využiť moderných technológií, a nastúpil auto s prúdovým motorom. Pred vtákmi nová výzva: budete musieť cestovať pomerne zložitá cesta a zároveň zbierať čo najviac vajíčok, ktoré sprevádzajú znaky pozdĺž cesty.

Podobné detské hry