Game Balet on-line

Game Balet (Ayse & Ali Ballet Show) on-line.


Balet - veľmi krásne umenie. Ako otvoríte dvere baletné triedy. On hral so súborom a vykonávať rôzne kroky a piruety!

Podobné detské hry